Sık Sorulan Sorular

 • İYS ne demek?

  Hizmet sağlayıcıların arama, SMS, e-Posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir. Kısaca, ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir.

 • Ticari elektronik ileti nedir?

  Firmaların ticari faaliyetleri kapsamında ürün, hizmet ve işletmelerinin tanıtımını yapmak için elektronik iletişim araçlarıyla (telefon, çağrı merkezleri, faks, kısa mesaj, e-Posta, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler vb.) yapılan her türlü iletişime, ticari elektronik ileti denir.

 • Hizmet sağlayıcı kimdir?

  Hizmet sağlayıcı, arama, mesaj, e-Posta vb. elektronik iletişim araçlarını kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişilere denir.

 • İYS iş ortağı kimdir?

  İYS iş ortakları, firmaların onaylı iletişim adreslerini, ticari ileti gönderebilmek maksadıyla İYS'ye kayıt etmelerine aracılık eden firmalara denir.

  Aralarında Mysoft'un da yer aldığı İYS resmi iş ortaklarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

 • Aracı hizmet sağlayıcı kimdir?

  Aracı hizmet sağlayıcı, başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişilere denir.

 • İYS'ye kayıt zorunluluğu nedir?

  Müşterilerine pazarlama iletisi göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemine kaydolmak zorundadır. İYS kayt zorunluluğu hakkında ayrıntılı bilgi almak için İleti Yönetim Sistemi Nedir? İYS'ye Kayıt Olmak Zorunlu Mu? İYS Nasıl Kullanılır? yazımızı okuyabilirsiniz.

 • İYS'ye başvuru nasıl yapılır?

  İleti Yönetim Sistemine şirketinizin imza yetkilisinin e-İmza'sı ile online olarak başvurabilirsiniz. Eğer şirket yetkilisinin e-imza'sı yok ise manuel olarak da başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca merkezi Türkiye'de olmayan ve MERSİS kaydı bulunmayan yabancı şirketler yalnızca manuel başvuru yapabilmektedir. İYS'ye başvuru yakında ayrıntılı bilgi almak için İYS’ye Başvuru Nasıl Yapılır? yazımızı okuyabilirsiniz.

 • İzinlerimi İYS'ye nasıl ekleyeceğim?

  Mysoft İYS çözümleri ile verilerinizi API ya da Excel dosyası şeklinde İYS sistemlerine yükleyebilirsiniz. Verileriniz veri tabanında kriptolu olarak tutulur. Ortalama 1.000.000 veri 7 dk da kriptolanarak İYS sistemlerine yazılmaktadır. Mysoft İYS Portal'da Excel dosyası şeklinde yapılacak transferlerde satır limiti bulunmamaktadır.

 • İleti Yönetim Sistemi'ne yükleyeceğinim izinler hangi verileri içerecektir?

  • İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)
  • İzin tarihi
  • İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)
  • Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)
  • İzin kaynağı ('1 Mayıs 2015 öncesi', 'ıslak imzalı onay formu', 'web sitesi' vb.)

 • Mysoft İYS API çözümleri ne fayda sağlar?

  • Mysoft API ücretsizdir.
  • Mysoft API yi hiçbir İP Kısıtı olmadan tüm sistemlerinize entegre edebilirsiniz.
  • Mysoft API düzenli güncellenir ve müşterilerimize en az değişim yansıtılır.
  • Hem Türkçe hem İngilizce dokümanları mevcuttur.
  • İYS süreçleri ile ilgili tüm detayları size sağlar.

  MYSOFT İYS API dokümanlarına ulaşmak için [email protected] adresinden talepte bulunabilirsiniz.

 • İYS'ye kayıt olmadan ticari elektronik ileti göndermeye devam edebilir miyim?

  Hayır. Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.

 • Tacir ve esnaf alıcı kimdir?

  Tacir, Mevzuat'ta tacir veya esnaf olarak tanımlanan alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İYS'ye kaydedilebilir.

 • Tacir veya esnafa ticari ileti gönderirken onay almak zorunlu mu?

  Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafın reddetme hakkını kullanması durumunda onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

  6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6. maddesine göre; Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım veya bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek yoktur. Bununla birlikte esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari iletiler gönderilebilir.

 • Tacir ve Esnaf'ı İYS'ye bildirmek zorunlu mu?

  Yasaya göre tacir veya esnaflardan önceden onay alınması gerekmez ancak İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez hükmü nedeniyle ticari elektronik ileti gönderiminden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerinin İYS'ye kaydedilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca kanunda alıcıya ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı sağlanmıştır. Alıcılar istedikleri zaman, herhangi bir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirler.

  Dolayısıyla tacir ve esnafın reddetme hakkını kullanması durumunda ticari elektronik ileti gönderilemez. Ret talebini alan Hizmet Sağlayıcı, 3 iş günü içerisinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorundadır.

 • Göndereceğim her ileti için onay almam gerekir mi?

  Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

 • Müşterilerimle kargo takip, abonelik, borç durum vb. hizmet bilgisi paylaşıyorum. Onay almam gerekir mi?

  Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

 • İki farklı işletmem var. Biri için aldığım onayı diğeri için kullanabilir miyim?

  Hayır. Alıcıdan her bir Hizmet Sağlayıcı için onay almanız gerekir. Ancak acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya markayla sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.

 • Müşterilerime kutlama ve tebrik mesajı gönderiyorum. Onay almam gerekir mi?

  Evet. Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmenizin tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletiler öncesinde onay almanız gerekir.

 • Bilgilendirme ve ticari ileti ayrımını nasıl yapılıyor?

  Bir elektronik iletinin ticari ileti mi yoksa bilgilendirme iletisi mi olduğunun ayrımını yapmak hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı, bu sorumluluk kapsamında ileti gönderim hizmeti aldığı ilgili aracı hizmet sağlayıcıya bildirimde bulunur.

 • Türkiye'de yerleşik olmayan ancak yurt içi müşterilerine ticari elektronik ileti gönderimi yapan firmalar İYS'ye kaydolmak zorunda mıdır?

  Türkiye'de yerleşik olsun ya da olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, mevzuat hükümlerine uygun davranması ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolması gerekmektedir.

  Bu nedenle Türkiye'de yerleşik olmayan ancak Türkiye'deki alıcılara Ticari Elektronik İleti gönderen firmaların apostil tasdiki yapılmış faaliyet belgeleriyle başvurudaki yetkililerin yetki belgelerini [email protected] 'ye göndermeleri gerekmektedir. Aynı belgeler daha sonra posta yoluyla da İleti Yönetim Sistemi A.Ş. Merkez adresine iletilmelidir.

 • Vakıf üniversitesi veya özel eğitim ve öğretim kurumu niteliğine sahip hizmet sağlayıcıların İYS' ye kaydolmaları gerekir mi?

  Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde; "Bu Yönetmelik hükümleri; Vakıf üniversitelerinin ve diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

  Bu tanıma uyan hizmet sağlayıcılar Yönetmelik'ten muaf tutulmuştur. Ancak bu hizmet sağlayıcıların altı çizili kapsamın dışında kalan bir ticari elektronik ileti göndermesi durumda İYS'ye kaydolmaları gerekmektedir.

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, kamuya yararlı dernek veya vergi muafiyeti sağlanan vakıf niteliğine sahip hizmet sağlayıcıların İYS'ye kaydolmaları gerekir mi?

  Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde; "Bu Yönetmelik hükümleri; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

  Bu tanıma uyan hizmet sağlayıcılar Yönetmelik'ten muaf tutulmuştur. Ancak bu hizmet sağlayıcıların altı çizili kapsamın dışında kalan bir ticari elektronik ileti göndermesi durumda İYS'ye kaydolmaları gerekmektedir.

 • İYS VİA hizmeti nedir?

  Hizmet sağlayıcılar için alıcıların ticari elektronik izinlerinin ve ret haklarının İYS üzerinden alınmasını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında da açık rıza onaylarının alınmasını sağlayan sistemdir.

 • İYS VİA kullanmanın şartları nelerdir?

  İYS'nin VİA hizmetini kullanabilmek için sisteme kayıt olmanız gerekir. Kayıt işleminin ardından VİA hizmet paketlerinden uygun olanı satın alarak uygulamayı kullanabilirsiniz.

 • İYS VİA'da firmaların ispat yükümlülüğünü kaldıran mevzuat nedir?

  Ticari elektronik iletileri düzenleyen yönetmelikte bu durum açıkça ifade edilmiştir; "İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir."

  Ticaret Bakanlığı tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

 • İYS VİA ile sadece ETK izni mi alabilirim? KVKK onayı da almak mümkün mü?

  İYS VİA ile müşterilerinizin hem ETK hem de KVKK izinlerini alabilirsiniz. Kısa link ya da OTP yöntemini kullanarak VİA aracılığıyla alıcılarınızın Açık Rıza onaylarını toplayabilirsiniz.

 • İYS VİA ücretli mi?

  İYS VİA aracılığı ile toplanan izinler ücretlidir. Her bir izin talebi bir kontör'dür. İzin alındığına dair gönderilen bildirimler ücretsizdir. VİA ücret tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

 • İYS VİA ile tek izin talebinde mail, sms ve arama iznini alabilir miyim?

  Hayır, sms ile gönderilen izin taleplerinde sedece arama ve sms izni, mail ile gönderilen izin taleplerinde ise sadece mail izni alabilirsiniz.

 • Tek bir mail gönderiminde ETK ile birlikte KVKK izni alabilir miyim?

  Evet, bir mail üzerinden hem ETK hem de KVKK izni alabilirsiniz.

 • OTP kod göndererek izin alabilir miyim?

  Kısa mesaj, e-Posta veya IVR ile OTP kodu göndererek ETK veya KVKK izinlerinizi alabilirsiniz.

 • İYS VİA ile yurt dışında kayıtlı telefon numaralarına pazarlama iletisi gönderebilir miyim?

  Hayır, yurt dışında kayıtlı telefon numaralarına pazarlama iletisi gönderimi yapılamaz.

 • İYS'nin VİA hizmetini kimler kullanabilir?

  Müşterilerine pazarlama iletisi gönderen ya da KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak açık rıza onayı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS VİA hizmetinden faydalanabilir.

 • İYS VİA ile hangi izin türleri için izin alabilirim?

  İYS VİA ile arama, kısa mesaj ve e-Posta iletileri için ETK izni ile KVKK kapsamında açık rıza onayı alabilirsiniz.

 • ETK ve KVKK izinlerini birlikte alabilir miyim?

  Kısa link yöntemi ile alıcılardan ETK ve KVKK izinlerini tek bir adımda birlikte alabilirsiniz.

 • İYS VİA ile alıcılara Ret/Çıkış hakkı sunabilir miyim?

  Alıcılara, arama, kısa mesaj ve e-Posta izin kanallarından çıkış hakkı sunabilirsiniz.

 • İYS VİA ile KVKK onayını kaldırma imkanı sunabilir miyim?

  Hayır, İYS VİA ile KVKK izninin kaldırılması işlemi yapılamamaktadır.

 • İYS VİA paketlerini nasıl satın alabilirim?

  Mysoft olarak İYS VİA hizmetlerinin entegrasyona yetkili İLK iş ortağıyız. İletişim bilgilerinizi bırakın hızlıca gerekli bilgilendirmeyi yapalım.

 • İYS VİA paketlerinin kullanım süresi ne kadar?

  İYS VİA kontör paketinin kullanım süresi 1 yıldır.

 • İYS VİA'yı kullanmak için İleti/İleti+ aboneliği zorunlu mu?

  Evet, zorunludur. İleti ve İleti+ abonelikleri İYS’yi teknik entegrasyon yöntemiyle kullanma olanağı sağlar. İYS VİA sadece teknik entegrasyon (iş ortağı üzerinden veya doğrudan entegrasyon) yöntemiyle kullanılabilir.

 • SMS Kısa ismi nedir?

  Yasaya göre, gönderilen ticari iletilerin sonunda alıcıların kolay ve ücretsiz bir şekilde ret hakkını kullanabilmelerine imkan tanınmalıdır. İYS VİA ile marka kısa isminiz ile ticari ileti gönderdiğiniz kişilere tüm operatörlerde tanımlı olan 3338 kısa numarası üzerinden ret hakkı sunabilirsiniz.

  Örneğin, sms gönderimlerinde, mesajın sonuna "Ticari elektronik ileti izinlerinizi iptal etmek için RET KISAISIM yaz 3338'e gönder." yazabilirsiniz. Böylelikle kişiler ret hakkını kullanabilirler.

 • SMS Kısa isim tanımlama işlemi nasıl yapılır?

  Sisteme hizmet sağlayıcı portalı üzerinden giriş yaptıktan sonra İYS VİA menüsünün altından Kısa İsim Yönetimi’nden kısa isim başvurusunu yapabilirsiniz.

 • SMS Kısa isim nasıl tanımlanır?

  • Kısa isimler markaya özel olmalıdır, birden çok markanız var ise her marka için ayrı kısa isim tanımlamanız gerekir.
  • Bir kısa isim uygulamada 1 (bir) kez tanımlanabilir. Aynı isim birden çok talep edilmiş ise başvuru önceliği erken yapılan başvuruya aittir.
  • Bir marka en fazla 3 (üç) kısa isim tanımlayabilir.
  • Kısa isim minimum 3, maksimum 12 karakterden oluşabilir.
  • Kısa isim tanımında büyük harf kullanılır.
  • Kısa isim tanımında "Türkçe karakter, özel karakter ve boşluk" kullanılmaz.

 • Başvuru yaptıktan sonra kısa isim değişikliği yapabilir miyim?

  Başvuru yapıldıktan sonra kısa isim değişikliği yapılası mümkün değildir. Değişiklik yapmak için başvuru talebini silerek yeniden başvuru oluşturmanız gerekir.

 • Onaylandıktan sonra kısa isim değişikliği yapabilir miyim?

  Onaylandıktan sonra kısa isim değişikliği yapılası mümkün değildir. Değişiklik yapmak için mevcut talebinizi silerek yeniden başvuru oluşturmanız gerekir. Onaylanmış kısa ismi silmeniz halinde bu kısa isim geçersiz olur ve ret toplama işlemini yapılamaz.

 • İYS VİA'da aydınlatma ve açık rıza metinlerini nasıl tanımlayabilirim?

  Hizmet sağlayıcı portalı üzerinden sisteme giriş yaparak İYS VİA menüsünün altında yer alan Metin Yönetimi’ne tıklayarak metin başvurusunu yapabilirsiniz. Başvurunuz yetkililer tarafından en kısa sürede değerlendirilecektir.

 • Başvuru yaptığım aydınlatma ve açık rıza metinlerinde değişiklik yapabilir miyim?

  Başvuru yaptıktan sonra aydınlatma metni ve açık rıza metinlerinde değişiklik yapılması söz konusu değildir. Değişiklik yapabilmek için mevcut talebinizi silerek yeniden bir talep oluşturmanız gerekir.

 • Onaylanmış aydınlatma ve açık rıza metinlerinde değişiklik yapabilir miyim?

  Hayır, onaylanmış metinler üzerinde değişiklik yapılması söz konusu değildir. Değişiklik yapabilmek için mevcut talebinizi silerek yeniden bir talep oluşturmanız gerekir.

 • Birden çok aydınlatma ve açık rıza metni yükleyebilir miyim?

  İstediğiniz kadar aydınlatma ve açık rıza metni yükleyebilirsiniz.

 • Müşterilerimden KVKK onayı almayacağım. Aydınlatma metnini yüklemem gerekir mi?

  KVKK onayı almasanız dahi aydınlatma metnini sisteme yüklemeniz gerekir.

 • İYS VİA abonesi değilim. Aydınlatma ve açık rıza metni tanımlayabilir miyim?

  İYS VİA abonesi olmadan yeni bir metin tanımlanamaz. Şayet VİA aboneliğiniz bitmişse, aboneliğiniz süresince tanımladığınız aydınlatma metni ile izin almaya devam edebilirsiniz.

 • Ticari elektronik iletilerde Ret/Çıkış hakkı nedir?

  Yönetmeliğe göre alıcı, istediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ait onayı geçersiz kılar.

  Ticari elektronik iletilerde Ret/Çıkış hakkı; alıcının hizmet sağlayıcıya ticari elektronik ileti gönderebilmesi için verdiği izni iptal etmesidir.

  Hizmet Sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanmalıdır.

  Ret bildirimi imkanı, gönderilen her iletide yer almak zorundadır.

  Acentelik, özel yetkili işletme veya bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, ret bildirimini diğer tarafa bildirmek zorundadır.

  Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

 • İYS VİA üzerinden alıcılara Ret/Çıkış hakkı nasıl sunulur?

  İYS VİA ile ticari elektronik ileti gönderdiğiniz kişilere tüm operatörlerde tanımlı olan 3338 kısa numarası üzerinden Arama ve Mesaj tipinden izinler için çıkış hakkı sunabilirsiniz. Kısa link üzerinden ise e-Posta tipinden izinler için çıkış hakkı sunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

 • İYS'de Ret bildirimi nasıl uygulanır?

  Hizmet Sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını takiben 3 (üç) iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorundadır.

 • İstenmeyen mesaj ve aramalar nasıl engellenir? e-Devlet üzerinden SMS, e-Posta ve arama engelleme işlemi nasıl yapılır?

  İstenmeyen reklam mesajlarını İleti Yönetim Sistemi üzerinden aşağıdaki adımları takip ederek kolaylıkla engelleyebilirsiniz.
  iys.org.tr web sitesine giriş yapın.
  • Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Vatandaş Girişi butonunu tıklayın.
  • Aydınlatma mentini okuyun.
  https://vatandas.iys.org.tr/giris?redirect=%2Fprofil sayfasına yönlendirileceksiniz.
  • İsterseniz e-Devlet hesabınızla giriş yaparak kullanıcı profilinizi oluşturabilir, tüm iletişim izinlerinizi tek noktadan yönetebilirsiniz.
  • İsterseniz de iletişim adresinizi doğrulayarak bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra İzinlerimi Yönet ekranından dilediğiniz firmaya onay verebilir dilediğiniz firmanın onayını reddedebilirsiniz.
  e-Devlet istenmeyen mesaj engellemek için tıklayınız.

 • Aydınlatma ve açık rıza metni yüklemeden İYS VİA ile Onay alabilir miyim?

  İYS VİA ile müşteri izni alabilmek için aydınlatma metni ve açık rıza metninizin olması gerekmektedir.

 • Aydınlatma ve açık rıza metni yüklemeden İYS VİA ile Ret alabilir miyim?

  İYS VİA ile ret hakkı sunabilmek için aydınlatma ve açık rıza metni yükleme zorunluluğunuz yoktur.

 • Kısa mesaj yöntemi ile Ret hakkını nasıl sunarım?

  İYS VİA aboneliğiniz süresince markanıza özgülenen kısa isimlerle ya da İYS'de kayıtlı marka İYS numaralarını kullanarak 3338 kısa mesaj numarasıyla ret hakkını sunabilirsiniz.

 • Kısa isim kullanmadan Ret hakkı sunabilir miyim?

  Kısa isim kullanmadan Marka İYS numaranız ile İYS VİA üzerinden ret hakkı sunabilirsiniz.

 • iys.org.tr nedir?

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilendirilmiştir. Bu bağlamda İYS A.Ş. bahsi geçen sistemin hayata geçirilmesi, tasarımı, kurulumu vb. konularda TOBB iştiraki olarak kurulmuştur. İYS A.Ş. bünyesinde hayata geçirilen iys.org.tr, ticari elektronik ileti izinlerinin yönetildiği sistemdir.

 • iys.org.tr güvenli mi?

  iys.org.tr son derece güvenilir bir sistemdir. Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak TOBB yetkilendirilmiş ve tek ortağı TOBB Eğitim ve Kültür vakfı olan İYS A.Ş. kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.

  iys.org.tr ile vatandaşların verdiği ticari ileti onaylarının toplandığı merkezi bir yapı kurulmuştur. Sistem ile verilen tüm onayları tek bir noktadan görebilme, kontrol edebilme ve ret hakkının kullanılabilmesine imkân tanınmıştır.

  İYS sayesinde firmalar için ticari elektronik ileti izin süreçlerinin yönetiminde ispat yükümlülüğü açısından hukuki güvenlik sağlanmıştır. Öte yandan vatandaşlara tek noktadan kolaylıkla izin verme ya da kaldırma olanağı sunularak istenmeyen iletiler konusunda oluşan rahatsızlık ve şikayetler önemli ölçüde azaltılmıştır.

 • iys.org.tr kimin?

  iys.org.tr'nin tasarımı, gerçekleştirilmesi, kurulumu ve idamesi İYS A.Ş'ye aittir. İYS A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı iştiraki olarak kurulmuştur.

 • iys.org.tr ücretli mi?

  iys.org.tr, vatandaşlar için ücretsiz bir uygulamadır. Ancak müşterilerine pazarlama iletisi göndermek isteyen firmalar için ücretlidir. İleti Yönetim Sistemi ücret tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

 • via.iletiys.com.tr nedir?

  İYS A.Ş. tarafından hayata geçirilen İYS VİA hizmetinin detaylarının anlatıldığı web sayfasıdır. Web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 • Kişisel veri nedir?

  Kişisel veri, mevzuatta “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımlamadan da anlaşılacağı üzere bir bilginin kişisel veri sayılabilmesi için "gerçek kişiye ilişkin olma, kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılması ve her türlü bilgi" unsurları içinde barındırması gerekir.

 • Kişisel veriler nelerdir?

  Kişisel veri, gerçek bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tespit edilebilir duruma getiren bütün bilgilerdir.

  • Adı soyadı
  • Doğum tarihi
  • Doğum yeri
  • TC kimlik numarası
  • Telefon numarası
  • Motorlu taşıt plakası
  • Sosyal güvenlik numarası
  • Pasaport numarası
  • Özgeçmiş
  • Resim
  • Görüntü
  • Ses kayıtları
  • Parmak izi
  • IP adresi
  • e-Posta adresi
  • Hobiler
  • Tercihler
  • Etkileşimde bulunulan kişiler
  • Grup üyelikleri
  • Aile bilgileri
  • Sağlık bilgileri
  • Raporlar (müşteri şikayet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları)
  • Belgeler (özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri)
  • Yazılar (mektuplar, davet yazıları)

 • Özel nitelikli kişisel veri nedir? Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?

  Kanunlarımızda özel nitelikli kişisel veriler "hassas veriler" olarak değerlendirilmektedir. O nedenle Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, genel kişisel verilerden farklı bir düzenleme yapılmıştır. Özel nitelikli kişisel verilerin, kişinin açık rızası ya da kanunda sayılan durumlar haricinde işlenmesi söz konusu değildir.

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi görüşü, felsefi inancı, dini, mezhebi ya da diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik önlemleriyle alakalı verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 • Kişisel veri açık rıza nedir?

  Açık rıza, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine kendi rızası ile ya da gelen talep doğrultusunda onay vermesine denir. Açık rızanın, belirli bir konuda, bilgilendirilme yapılarak ve hür iradeyle alınmış olması gerekmektedir.

 • Kişisel veri açık rıza unsurları nelerdir?

  6698 sayılı KVKK'ya göre açık rızanın üç unsuru bulunmaktadır; belirli bir konuya ilişkin olma, bilgilendirmeye dayanma ve özgür iradeyle açıklanmış olma.

 • Kişisel veri aydınlatma metni nedir?

  KVKK kapsamında kişisel verisi işlenecek kişiyi bilgilendirmek için hazırlanan metne aydınlatma metni denir.

 • Kişisel veri aydınlatma yükümlülüğü nedir?

  Veri sorumluları kişisel verisini işlediği kişileri aydınlatmakla yükümüdür. Kişisel verilerin toplanması sırasında ilgili kişi aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir.

  • Veri sorumlusu ya da temsilcisinin kimliği
  • Veri işleme amacı
  • Veriler aktarılacak ise kime ve hangi amaçlarla aktarılacağı
  • Veri toplamanın yöntemi
  • Veri toplamanın kanuni dayanağı
  • KVKK'da açıklanan diğer hakları

  Kişisel veri aydınlatma yükümlülüğü hakkında ayrıntılı bilgi almak için Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir? yazımızı okuyabilirsiniz.

 • Kişisel veri anonimleştirme yöntemleri nelerdir?

  Kişisel verilerin başka bilgilerle eşleştirilse dahi hiç bir suretle kimliği belli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle bağdaştırılamayacak hale getirilme işlemine kişisel veri anonimleştirme denir. Kişisel veri anonimleştirme işlemi 3 yöntemle yapılmaktadır.

  • Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri: Değişkenleri çıkartma, kayıtları çıkartma, alt ve üst sınır kodlama, bölgesel gizleme, örnekleme
  • Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemleri: Mikro-birleştirme, veri değiş-tokuşu, gürültü ekleme, tekrar örnekleme
  • Anonim hale getirmeyi kuvvetlendirici istatistik yöntemleri: K-anonimlik, L-çeşitlilik, T-yakınlık

  Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir? yazımızı okuyabilirsiniz.

 • Sağlık Bakanlığı kişisel veri bankası

  Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan Kişisel Veri bankası sayfası kullanıma kapatılarak, hizmet puanı, sicil kayıtları vb. ilgilere Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal üzerinden erişilmektedir.

  Entegre Kurumsal İşlem Platformu Portal erişmek için tıklayınız.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesine www.kvkk.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

 • KVKK İngilizce ne demek? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İngilizcesi

  Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (KVKK), İngilizce Personal Data Protection Law olarak ifade edilmektedir. KVKK'nın İngilizce web sitesine erişmek için tıklayınız.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu cezası

  KVKK'nın 18 maddesi kapsamında veri sorumlularının görevlerini yerine getirmediklerinin tespiti halinde 5.000,00 TL’den 1.000.000,00 TL’ye kadar para cezası verilir. Bu tutar her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılır.

  2023 yılı idari para cezalarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

 • İsim kişisel veri midir?

  Evet, isim kişisel veridir.

 • İmza kişisel veri midir?

  Evet, imza kişisel veridir.

 • TCKN kişisel veri midir?

  Evet, TCKN kişisel veridir.

 • İsim soy isim kişisel veri midir?

  Evet, isim ve soy isim kişisel veridir.

 • Mahkeme kararı kişisel veri midir?

  Evet, mahkeme kararı kişisel veridir.

 • Telefon numarası kişisel veri midir?

  Evet, telefon numarası kişisel veridir.

 • WhatsApp yazışmaları kişisel veri midir?

  Evet, WhatsApp yazışmaları kişisel veridir.

 • Araç plakası kişisel veri midir?

  Evet, araç plakası kişisel veridir.

 • Adres kişisel veri midir?

  Evet, adres kişisel veridir.

whatsapp icon WhatsApp