İleti Yönetim Sistemi Mevzuat, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Yönetmeliği

İleti Yönetim Sistemi Mevzuat, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Yönetmeliği

Ülkemizde elektronik ticaretin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan ve bu alandaki ilk düzenleme olma özelliğini taşıyan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

İleti Yönetim Sistemi Yönetmeliği, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Yönetmeliği

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği

Bu yönetmelikle elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

15 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı'nın, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği'nde değişiklikleri 4 Ocak 2020 tarihinde, 30998 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelikle firmaların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne kayıt yaptırmadan, onayı olmayan alıcılara sesli arama, e-Posta ya da SMS ile ticari elektronik ileti gönderimi yasaklandı. Müşterilerine pazarlama iletileri göndermek isteyen firmalar, İYS'ye kaydolmak zorunda. Ayrıca yalnızca sistem üzerinde izni olan vatandaşlara ticari elektronik ileti gönderimi yapılması hukuki zemine taşındı.

4 Ocak 2020'de Resmi Gazetede yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.