Açık Rıza Ne Demek? KVKK Açık Rıza Rehberi

Açık rıza ne demek? KVKK açık rıza nedir?

Açık rıza, bir kişinin kendisine ait bilgilerinin işlenmesine kendi isteği ile veya karşı tarafın talebi üzerine onay vermesidir. Açık rıza belirli bir konuda olmalı, bilgilendirmeye dayanmalı ve hür iradeyle alınmalıdır.

Açık rıza 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda şu şekilde tanımlanmıştır:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

KVKK açık rızanın unsurları nelerdir?

Açık rızanın; belirli bir konuyla ilgili olması, bilgilendirmeye dayanması ve özgür iradeyle açıklanması olmak üzere 3 unsuru bulunmaktadır.

Açık rıza unsurları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Açık Rıza Unsurları Nedir? sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KVKK açık rıza şartları nelerdir? Açık rıza şekil şartları nelerdir?

Açık rıza beyanı alma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bazı koşullara bağlanmıştır. Aşağıdaki koşulların eksik olması halinde açık rıza beyanı geçersiz kabul edilir.

* Açık rıza beyanları belli bir konuya ilişik olmalı ve söz konusu işlem öncesinde alınmalıdır. Belli konuyla sınırlandırılmayan, genel nitelikte alınan rızalar geçerli değildir.
* Açık rıza beyanı hür iradeyle açıklanmalıdır. Açık rıza, herhangi bir hizmet veya ürünün sağlanmasının ön şartına bağlanamaz. Fakat hediye dakika, kısa mesaj, veri vb. ek yarar sağlanması karşılığında kişiden açık rıza talep edilebilir.
* Verisi işlenecek kişi, açık rıza onayı alınmadan önce veri türü, kapsamı, işlenme maksadı, süresi, konumu vb. hakkında bilgilendirilmelidir.
* Gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra verisi işlenecek kişiden irade beyanı yazılı ya da elektronik ortamda alınabilir. Bu beyanın farklı işlemlere (pazarlama maksatlı haberleşmeye izin verme, başka bir hizmetin kabulü vb.) yönelik irade beyanları ile birleştirilmesi mümkün değildir.
* Veri işleyen işletmeciler, kişinin beyan kayıtlarını, abonelik süresince saklamakla sorumludur.

Açık rıza hangi yöntemlerle alınabilir? Açık rıza alma yolları nelerdir?

Açık rızanın alınması şekil şartına bağlı değildir. Açık rıza beyanı;
* Yazılı olarak,
* Elektronik ortamda,
* Çağrı merkezi,
aracılığı ile alınabilir.

Açık rıza ne zaman alınır?

Açık rıza, veri işlenmeye başlamadan önce alınmalıdır. Açık rıza onayı almadan veri işleme ile ilgili tüm konularda ilgili kişi bilgilendirilmelidir. Verinin mahiyeti, hangi amaçla kullanılacağı vb. konular açıkça belirtilmelidir.

Açık rıza nasıl alınır?

Açık rıza beyanı alma KVKK'da bazı koşullara bağlanmıştır. Belirli bir konuya ilişkin olma, bilgilendirmeye dayanma ve özgür iradeyle alınma. Bu koşullardan herhangi birinin eksik olması hainde alınan açık rıza geçersiz kabul edilmektedir.

Açık rıza hakkında ayrıntılı bilgi almak için Açık Rıza Alma Şartları Nelerdir? ve Açık Rıza Unsurları Nedir? sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Açık rıza nasıl verilir?

Açık rızanın verilmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Verisi işlenecek kişinin, konu ile ilgili hür irade ile beyanda bulunması yeterlidir. Genel olarak açık rıza aşağıdaki şekillerde verilmektedir:
* Yazılı bir belgeyi imzalamak suretiyle,
* Telefona gelen kısa mesaj ile,
* İnternet üzerinden, bilgisayar ve telefon kullanma esnasında onaylamak suretiyle,
* e-İmza aracılığı ile.

KVKK açık rıza gerektirmeyen durumlar nelerdir? Kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler hangi şartlarda işlenebilir?

Aşağıdaki durumlarda kişinin açık rızası olmadan kişisel verileri işlenebilir:
* Kanunlarda açıkça belirtilmesi durumunda.
* Rızasını belirtemeyecek durumda olan veya yasal geçerliliği olmayan kişinin kendisi ya da başkasının hayatının, beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda.
* Herhangi bir sözleşmenin ifası ile ilgili olması koşuluyla, taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zaruri olması durumunda.
* Veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü ifa etmesi için zaruri olması durumunda.
* Verisi işlenecek kişiler tarafından alenileştirilmiş olması durumunda.
* Bir hakkın kurulması ve muhafazası için zaruri olması durumunda.
* Verisi işlenecek kişinin hak ve hürriyetine zarar vermemek koşuluyla, veri sorumlusunun yasal menfaati için veri işlemesinin zaruri olması durumunda.

Açık rıza bir hizmet veya ürünün sunumunun ön şartı olabilir mi?

Açık rıza beyanı özgür iradeyle açıklanmış olmalıdır. Abonelik tesis edilmesi, haberleşme hizmetleri ya da cihazların sunulması, kişinin verilerinin işlenmesine yönelik açık rıza verme ön şartına bağlanamaz. Bununla birlikte hediye dakika, sms ve veri gibi ek fayda sağlanması karşılığında kişiden açık rıza talep edilebilir.

Verilen açık rıza geri alınabilir mi?

Açık rıza vermek, kişiye bağlı bir haktır ve verilen açık rıza geri alınabilir. Kişi, dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir. Geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren açık rızaya dayalı olarak yapılan bütün çalışmalar durdurulmalıdır. Ancak bahsi geçen verilerin saklanmasını gerektiren farklı yasal bir sebep var ise, veri sorumlusu tarafından sadece bu amaç doğrultusunda saklanabilir.